Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA ADT WINE & ART

Điều kiện bảo hành

 • Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
  • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị lỗi do Nhà sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
  • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
  • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua
  • Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà phân phối trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
 • Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
  • Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.
  • Sản phẩm bị hư hỏng, rơi vỡ trong qúa trình vận chuyển hoặc sử dụng.
 • Thời hạn bảo hành
  • Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

Phương thức áp dụng bảo hành

 • Địa điểm bảo hành
  • Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm.
  • Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ADT wine & art sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách hàng phương thức đến các địa điểm báng hàng của ADT.
  • Mọi thắc mắc về vấn đề bảo hành xin quý khách hàng liên hệ tới số điện thoại 02437323604 để được hỗ trợ.
 • Thời gian thực hiện bảo hành
  • Mọi trường hợp được bảo hành, ADT wine & art sẽ đảm bảo hàng hóa của Quý khách hàng sẽ được bảo hành một cách sớm nhất!
TRANG WEB NÀY YÊU CẦU BẠN PHẢI TỪ 18 TỔI TRỞ LÊN BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI CHƯA?