Bordeaux Merlot Cabernet Premium

Xuất xứ: Pháp
Vùng nho: Saint Emilion
Loại: Vang đỏ
Niên vụ: 2014
Xếp loại: AOC
Giống nho: Merlot, Cabernet
Độ cồn: 13,0%