Bordeaux Moelleux

Xuất xứ: Pháp
Vùng nho: Bordeaux
Loại: Vang ngọt
Niên vụ: 2014
Xếp loại: AOC
Giống nho: Sémillon, Muscadelle
Độ cồn: 11,0%